Viete, čo kryje vaše životné poistenie?

Mnohí vôbec nevedia, za čo platia a ako sú krytí… nevedia si sami dať odpoveď na otázku „Čo keď…“, píše vo svojom blogu Mária Korcová.

Často si mnohí z nás kladú otázku: Čo budem robiť keby sa so mnou niečo stalo? Čo moja rodina, kde by bývala, keď ledva dnes splácame hypotéku? Čo moje deti, za čo by študovali? Ak by každá rodina mala aj v takýchto situáciách zabezpečený dostatočný príjem, možno by tieto otázky nevznikali.

 

Dnes Sociálna poisťovňa dokáže vykryť len časť potrebných nákladov na chod rodiny, o tú zvyšnú časť je potrebné sa postarať. Je dôležité mať dostatočne chránený svoj príjem. Dnes na to mnohé rodiny využívajú životné poistenie, či už so sporením alebo len samotné rizikové poistenia.

 

Sú však rodiny dostatočne kryté? Naozaj by dokázali vykryť svoje potreby so sumy, ktorú by dostali od poisťovne? Vedia vôbec ľudia, čo majú kryté vo svojich zmluvách?

Podľa mojich 14 ročných skúseností v tomto obore môžem povedať že NIE. Mnohí vôbec nevedia za čo platia, ako sú krytí… nevedia si sami dať odpoveď na otázku „Čo keď…?“. Preto je dobré vedieť ako ochrániť svoj príjem, ako si vytvoriť finančnú rezervu, ako financovať štúdium detí, ako si zabezpečiť dôchodok, ako mať pripravené peniaze na to „Čo keď…?“.

Jedna z foriem zabezpečenia rodiny, detí a ochrany príjmu je životné poistenie, ktoré Vám finančne zabezpečí vašu rodinu.

Životné poistenie si môžete vybrať podľa potreby

Pre každého je vhodný iný typ životného poistenia, rozhoduje čo chcete zabezpečiť:

 

Rizikové životné poistenie vás zabezpečí v prípade smrti bez sporenia, pričom celé poistné sa spravidla spotrebuje na riziko. Tento typ poistenia je vhodný pre klienta, ktorý sa chce poistiť na vysoké sumy za primerané peniaze, napríklad z dôvodu zabezpečenia úveru, alebo ochrany príjmu.

Kapitálové životné poistenie vám zabezpečí sporenie so zaručenou úrokovou sadzbou, ktorou sa úročí poistná rezerva a nazýva sa technická úroková miera a zároveň vám zabezpečí krytie pre prípad smrti alebo dožitia.

Investičné životné poistenie vám zabezpečí kombináciu poistenia a investovanie do podielových fondov. Poistník nakupuje takzvané podielové jednotky dohodnutých podielových fondov, pričom takto sa finančne zabezpečíte napríklad na splácanie pôžičky, prípadne si môžete nasporiť peniaze na čokoľvek - dovolenka, deti či dôchodok.

 

Je dôležité aby každá rodina bola takto zabezpečená, lebo Sociálna poisťovňa vykryje len časť potrebných nákladov na chod rodiny. I keď mnohé rodiny už využívajú životné poistenie je veľmi dôležité, aby vedeli, čo majú v zmluvách a dali si prehodnotiť svoje zmluvy odborníkom.

Pri životnom poistení ide o dobrovoľné poistenie, ktoré Vás kryje najmä smrť poisteného a v prípade variantu so sporením patrí do 4. piliera dôchodkového zabezpečenia. Životné poistenie je zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje vyplatiť dohodnuté poistné plnenie v prípade smrti poisteného alebo dožitia dohodnutého veku alebo po uplynutí poistnej doby. Poistník je povinný platiť poistné v pravidelných splátkach – bežné poistné (ročne, polročne, štvrťročne, mesačne) alebo jednorazovo pri uzavretí poistnej zmluvy.

Pri uzatvorení je dobré vedieť, že účastníkmi poistenia sú:

 

Poisťovňa - domáca alebo zahraničná s licencoiu na poskytovanie životného poistenia

Poistník - dospelá osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu a má povinnosť platiť poistné;

Poistený - dospelá osoba alebo dieťa, na ktoré sa poistenie vzťahuje;

Oprávnená osoba - jedna alebo viac osôb, ktoré majú právo na poistné plnenie v prípade úmrtia poisteného. Oprávnené osoby môže poistník meniť počas doby poistenia. Je to dôležité najmä vtedy, ak sa zmení manželský vzťah, alebo sa narodia deti.

 

Na akú výšku poistných súm máme mať teda ochránený príjem?

  • Úmrtie - minimálne na výšku 2 násobku ročného príjmu, na ktorý je rodina zvyknutá, respektíve výška úverov plus 2 ročný príjem

  • Smrť úrazom – minimálne na výšku 2 násobku ročného príjmu

  • Denná dávka pri úraze – minimálne výška denného príjmu

  • Hospitalizácia – minimálne výška denného príjmu

  • Kritické choroby – minimálne výška ročného príjmu

  • Práceneschopnosť – minimálne 10 € / deň, vyššie sumy závisia od príjmu

Pri životnom poistení doporučujeme mať aj pripoistenie oslobodenie od platenia poistného v prípade choroby aj úrazu.

Ak si teda dnes ľudia kladú otázku: „Čo keď..“ odpoveď je jednoduchá. Zvoľte si správne zabezpečenie príjmu – poistenie a pripoistenia podľa svojej životnej situácie a potrieb a hlavne – na správnu výšku poistných súm.

Mária Korcová

Zaoberá sa životným poistením, servisom a investíciami.

Viac od autora →