Vklady zaznamenávajú pokles

Vklady nefinančných spoločností výraznejšie poklesli, môže to podľa centrálnej banky indikovať spomalenie ekonomickej aktivity v prvom kvartáli tohto roka, píše portál vofinanciach.webnoviny.sk...

Vo februári vklady súkromného sektora stagnovali. Podľa informácii Národnej banky Slovenskej (NBS), vklady domácností, podporené pokračovaním priaznivého vývoja na trhu práce, síce vzrástli, avšak vklady nefinančných spoločností medzimesačne poklesli o 1,8%. Môže to podľa centrálnej banky indikovať spomalenie ekonomickej aktivity v prvom štvrťroku tohto roka.

Pokles sa zmiernil, ale pretrváva

Z hľadiska dĺžky splatnosti úverov pokračujú v poklese najmä krátkodobé úvery, čo odzrkadľovalo zvýšenú neistotu a volatilitu na finančných trhoch. Neistotu dokumentuje aj hodnotenie zásob podnikmi, ktoré sú na veľmi nízkych úrovniach. Tempo poklesu dlhodobých úverov sa zmiernilo, avšak pretrváva riziko slabšieho rastu investičného dopytu v prvom štvrťroku tohto roka.

Dynamika spotrebiteľských úverov sa znížila

Naďalej pokračuje podľa centrálnej banky záujem domácností o úvery na nehnuteľnosti, hoci je mierne slabší v porovnaní s koncom minulého roka. Dynamika spotrebiteľských úverov sa znížila napriek miernemu zlepšeniu hodnotenia terajších veľkých nákupov zo strany domácností. Očakávania týkajúce sa budúcich veľkých nákupov zostávajú ukotvené na predkrízových úrovniach, čo môže podľa národnej banky podporiť spolu s nízkymi nominálnymi úrokovými sadzbami ďalšie úverovanie.