Všetci máme rovnakých 24 hodín. Využite ich správne!

Zmena nastane v okamihu, keď vidíte odlišné výsledky za ten istý čas, píše regionálna riaditeľka Salve Emília Bajzíková. 

,,Ty si mala šťastie“. Namiesto pozdravu mi presne takéto slová nedávno povedala bývalá kolegyňa z obuvníckeho závodu ZDA Partizánske.

 Prečo si to myslíš, znela moja reakcia.

,,Lebo všetci vidíme, že už nechodíš do roboty, len po dovolenkách a celé dni sa iba prechádzaš s vnúčatkom“.

Najlepšie rozhodnutie

 Áno, mala pravdu. Skutočne som urobila vážne, ale najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Začala som sa vzdelávať, pracovať na sebe a učím sa stále, lebo svet sa mení a my sa potrebujeme naučiť prispôsobovať sa meniacim podmienkam. Vďaka seminárom a knihám, ktoré som čítala, som objavila svoj potenciál, uverila v svoje schopnosti a tomu, že aj ja mám právo na lepší život. Mala som šťastie, že som vytrvala napriek prekážkam, využívala podnikateľský systém a školenia Petra Krištofoviča...a nikdy sa nevzdala!

Kedy sa odlíšia naše výsledky

 Vďaka tomu mám pasívny príjem (aj keď nepracujem, peniaze zarábam z toho, čo som vybudovala), finančnú nezávislosť, slobodu a ČAS! To je to jediné, čo sa nedá kúpiť, a máme ho k dispozícii všetci rovnako - 24 hodín denne, aj ženy aj muži, aj zdraví či chorí, bohatí aj chudobní ľudia. Zmena nastáva v okamihu, keď vidíte odlišné výsledky za rovnaký čas. A tie dosiahnete, iba keď ten čas skutočne využijete vo svoj prospech.

Právo na lepší život

 Ak všetko kritizujete, obviňujete, používate výhovorky = máte nízku životnú úroveň.

 Ak začnete využívať príležitosť, preberiete zodpovednosť za seba = máte takú životnú úroveň, akú si VY určíte.

 Aj VY máte právo na lepší život, právo na splnenie si svojich snov. Poďte si to tiež vyskúšať do Salve...