Všetko, čo by sme mali vedieť o povinnom zmluvnom poistení

S kúpou auta dnes nevyhnutne súvisí aj uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie. Na čo najdôležitejšie musíte myslieť a pamätať, Vám poradí špecialista Salve Radoslav Rapánek.

Na čo všetko sa vzťahuje Povinné zmluvné poistenie (PZP)?

 PZP sa vzťahuje na škodu spôsobenú na majetku a zdraví, ktorá je zapríčinená na inom motorovom vozidle. Vo väčšine poisťovní sú navyše poskytnuté asistenčné služby, ktoré má klient zdarma. Taktiež je možné si prikúpiť pripoistenie čelného skla, právnu ochranu, smrť a úraz vodiča a posádky, živel, poškodenie pneumatiky a kolies a taktiež stret so zverou.

Od čoho závisí výška ročného poistného pri PZP?

Výška platby závisí od poisťovne, pretože každá poisťovňa sleduje iné parametre na výpočet poistného. Tiež závisí od poistných súm a od doplnkových pripoistení.

Je výhodnejšie uzatvoriť si zmluvu na dobu neurčitú alebo na 1 rok?

V dnešnej dobe nerozhoduje, či si klient uzatvorí zmluvu na dobu neurčitú alebo na 1 rok z hľadiska ročného poistného. Rozdiel je iba v tom, že ak chcem zmeniť poisťovňu, pri neurčitej dobe musím poslať najneskôr šesť týždňov pred výročím výpoveď do poisťovne. Ak mám zmluvu na 1 rok, tak môžem zmeniť poisťovňu bez výpovede.

Aký je rozdiel medzi kalendárnym a technickým rokom?

Kalendárny rok je od 01.01. do 31.12. daného roka. Technický rok je od dátumu uzatvorenia zmluvy, napríklad od 26.5.2016 do 25.5.2017.

Kto si musí uzatvoriť PZP?

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie vozidla musí mať každé vozidlo s platným evidenčným číslom a niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú na cestných komunikáciách, tiež poľnohospodárske, stavebné a špeciálne stroje. Zmluvu uzatvára držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch o vozidle.

Čo potrebujem k uzatvoreniu PZP?

Údaje o vozidle z veľkého technického preukazu a údaje o držiteľovi vozidla.

Radoslav Papánek

Je špecialista na oblasť ukladania úspor, investovania a komplexného riešenia rodinných financií.

Viac od autora →