Vstup do neznáma sa oplatil. Mám nový a lepší život!

Žil som od výplaty do výplaty a nemal som jasne zadefinovaný svoj smer. Zistil som, že chcem od života niečo viac, píše manažér Salve Ľubomír Kypus.

 

 Nie je tomu až tak dávno, keď som pracoval na tri zmeny v jednej veľkej česko-slovenskej spoločnosti na výrobu nealko nápojov (Kofola – pozn. autora). V tom čase som žil od výplaty po výplatu, nemal som jasne zadefinované svoje sny, ciele a túžby – v kútiku duše som však dúfal, že raz sa to zmení a budem môcť žiť krásny život. Ako „bežný pracujúci občan“, ktorý chcel síce od života niečo viac, ale mal z toho zároveň obavy. Bol som bez vopred určeného smeru a bez kormidla.

 PREČO?

 Zmenilo sa to v roku 2012, keď mi môj kamarát Tomáš Kohút porozprával o svojej príležitosti spolupracovať so spoločnosťou Salve vo finančnom biznise. Bol z tejto príležitosti nadšený. Povedal o tom aj mne, ale ja som tomu neveril. Neveril som, že takýto biznis aj po toľkých rokoch funguje. Bol som ako neveriaci Tomáš, ktorý mal veľa nezodpovedaných otázok. Tie mi zodpovedal na spoločnom stretnutí regionálny manažér Daniel Hundák a ja som sa rozhodol to predsa len skúsiť.

 AKO?!

 Aj keď môj vstup do spoločnosti Salve bol jednou veľkou neznámou s mnohými otázkami, vďaka správnemu vedeniu som to zvládol. Postupne prichádzali úspechy, s ktorými som sa v predchádzajúcej práci nestretával. Začal som si stanovovať vlastné ciele, pracovať na svojich snoch, plniť si túžby, spolupodnikať, rozumieť peniazom a odkladať si ich. Začal som cestovať a spoznávať aj nových a príjemných ľudí.

 

POINTA! :-) 

 Veľký zlom nastal v lete roku 2013, keď som vyhral skvelú dovolenku, spoznal som moju priateľku, teraz už snúbenicu Ninu, s ktorou si spoločne môžeme plniť naše sny. Je ich veľa, ale priebežne si ich plníme, meníme, dopĺňame o nové. Radi cestujeme a už spoločne tvoríme naše nové bývanie.