VÚB zvýšila objem úverov o viac ako 10 %

Skupina VÚB zvýšila medziročne objem úverov o viac ako 10 % a opakovane dosiahla vynikajúce hospodárske výsledky...

“Rok 2015 bol náročný z pohľadu silnej konkurencie aj regulácie. Z pozície systémovo významnej banky sme sa k regulačným požiadavkám postavili zodpovedne. Napriek tomu skupina VÚB vykázala priaznivé obchodné výsledky a zvýšila ziskovosť pri zachovaní vynikajúcej kvality portfólia. Objem úverov skupiny VÚB vzrástol medziročne o 10,2 % a dosiahol hodnotu 9,1 mld. EUR, pričom sa pomer kvalitných úverov pohyboval na úrovni 94 %,” dodal Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Zaznamenala celkový pozitívny rast

VÚB vykázala dobré výsledky aj z hľadiska efektívnosti znížením pomeru nákladov a výnosov. Hrubé prevádzkové výnosy skupiny VÚB sa medziročne zvýšili o 1,7 %. Tento nárast je výsledkom výnosov z poplatkov a provízií z predaja a služieb, o ktoré zaznamenali zvýšený záujem. Čistý prevádzkový zisk skupiny VÚB dosiahol 163,9 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 12,4 %.

Kapitálová primeranosť skupiny VÚB ostáva aj naďalej silná a v roku 2015 dosiahla 16,30 %, čo spĺňa minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.