Výška splátky hypotéky závisí od istiny

Na začiatku hypotéky sa splácajú iba úroky. Je to pravda alebo mýtus?

Ľudia si myslia, že keď si vezmú novú hypotéku, spočiatku splácajú najmä úroky a so splácaním istity začínajú až neskôr, čo znamená, že na konci splatnosti platia hlavne istinu a minimum úrokov. Čo je na tom pravdy prezradil portál reality.etrend.sk.

Toto tvrdenie údajne nie je úplne pravdivé. Výška splátky totiž nezávisí od toho, či začínate splácať hypotéku, ale iba od aktuálnej výšky zostatku istiny a úrokovej sadzby. Predstavte si príklad hypotéky so zostatkom istiny 100 000eur a pri úrokovej miere 1,8% p.a., mesačná splátka úroku vyjde vždy 150eur, bez ohľadu na lehotu splatnosti alebo ako dlho hypotéku splácate.

Vzorec na výpočet aktuálnej mesačnej splátky - (istina x úroková sadzba)/100/12 mesiacov

Mýtus vznikol za iných podmienok

Ak sa zmení doba splatnosti hypotéky, mesačná splátka ostáva nezmenená. Mení sa len celková výška splátky hypotéky a splátka istiny. Vyplýva z toho, že ak sa klient banky rozhoduje medzi splácaním hypotéky na dlhšie alebo kratšie obdobie, tak výška mesačnej splátky bude na začiatku rovnaká. Ak sa v priebehu splácania zmení jeho rozhodnutie z 30 rokov len na 20 rokov, celý rozdiel v mesačnej splátke pôjde priamo do istiny.

Tento mýtus splácania najskôr úrokov až neskôr istiny sa vytvoril, keď boli úrokové sadzby na trhu podstatne vyššie ako sú v súčasnosti, napríklad na úrovni 5,4% p.a. Momentálne sú podmienky podstatne prijateľnejšie pre klienta.