Za bezcenné akcie z kupónky neplatím. Tak toto bude platiť už iba pár dní

Občania, ktorí vlastnia „cenné papiere“ z kupónovej privatizácie, by si čo najskôr mali overiť ich hodnotu. V prípade, že im z kupónky zostali iba bezcenné akcie, majú ešte do konca júna možnosť previesť ich na štát zdarma.

Lehota, dokedy je ešte možné využiť bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na štát, sa kráti. Posledným termínom je totiž 30. jún 2016. Upozornil na to Centrálny depozitár cenných papierov, ktorý vedie účty väčšiny majiteľov cenných papierov ešte z čias kupónovej privatizácie. Píše portál pravda.sk

Overte si hodnotu

 Občania, ktorí pred rokmi získali cenné papiere v prvej vlne kupónovej privatizácie a do dnešného dňa majú vedený v centrálnom depozitári účet, mali by si čo najskôr overiť ich hodnotu. V prípade, že cenné papiere na účte sú bezcenné, majú ešte do konca júna možnosť previesť ich na štát. Ak majitelia prevedú všetky cenné papiere, nebudú musieť ďalej platiť poplatok za vedenie účtu.

Zmeny v júli

 Po 30. júni 2016 už nebude možné uzavrieť zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov na štát. Pracoviská Slovenskej pošty budú zabezpečovať už len čiastkové činnosti potrebné na dobeh procesu bezodplatných prevodov na štát. Ak bude dopyt na prevod týchto majetkových účtov aj po tomto termíne, bude to možné urobiť, ale už za poplatok. Majiteľom účtov, ktorí sa rozhodnú, že si cenné papiere ponechajú, bude centrálny depozitár za vedenie účtu aj naďalej fakturovať poplatok podľa aktuálneho cenníka.

Poplatky za účty

 V súčasnosti je minimálny poplatok 12 eur bez DPH ročne. Ak majiteľ účtu tieto poplatky neplatí, dlh sa kumuluje. V prípade pohľadávky môže centrálny depozitár dlžnú sumu vymáhať. Bezplatné je vedenie účtu, na ktorom nie sú evidované žiadne cenné papiere a vedenie účtu zosnulým osobám. Aj v takom prípade by sa však pozostalí mali o tento účet zaujímať, pretože zostáva naďalej vedený v centrálnom depozitári a môže obsahovať cenné papiere, ktoré majú trhovú hodnotu.