Za škodu susedovi ste zodpovedný, aj keď v byte nebývate

Poistiť si nehnuteľnosť či domácnosť by v dnešnej dobe malo byť samozrejmosťou, nezabudnite však aj na poistenie zodpovednosti na škodu.

 

Za spôsobené škody môžte byť zodpovedný aj keď nie ste priamym vinníkom, ak ide o tzv. objektívnu zodpovednosť, píše portál poistenie.sk.

Vlastník verzus nájomca

 Pozrime sa na to z pohľadu vlastníka a nájomcu. Vlastník nehnuteľnosti je objektívne zodpovedný za akúkoľvek škodu, ku ktorej dôjde v súvislosti s vlastníctvom jeho bytu. Ak, napríklad praskne potrubie či radiátor a vytopí susedov, prakticky (teda subjektívne) za to nemôže. No keďže ste majiteľom danej nehnuteľnosti nesiete aj následky za škody spôsobené svojim majetkom. Potrubie je Vaše, preto ste zaň zodpovedný, a to aj v prípade, že danú nehnuteľnosť v súčasnosti užíva niekto iný. Nájomca je zas zodpovedný za škodu voči Vám ako vlastníkovi, a samozrejme aj za škodu, ktorú spôsobí užívaním bytu, napríklad ak zabudne vypnúť vodu v sprche a vytopí susedov.  

Dostupnejšia možnosť

 Mohli by sme preto povedať, že v konečnom dôsledku je potrebné prikladať poisteniu zodpovednosti rovnakú dôležitosť ako poisteniu domácnosti či nehnuteľnosti. Poistiť si nehnuteľnosť či domácnosť by v dnešnej dobe malo byť samozrejmosťou. Cena takéhoto poistenie predstavuje niekoľko desiatok eur ročne, čo je rozhodne dostupnejšie ako 50-tisíc eur na opravu, napríklad v prípade vyhorenia.