Zabezpečte svoje deti už teraz

Ako predchádzať dlhom počas štúdia vašich detí, radí špecialistka na životné poistenie Mária Korcová.

Narodenie dieťaťa je pre každého rodiča jednou najdôležitejších udalos v živote. Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie, chce, aby pri dospelosti bolo pripravené na vstup do života zabezpečené. Nie každá rodina je ale na to pripravená.

Poistenie a sporenie sú základ

Viete napríklad, koľko vás bude stáť stredná a najmä vysoká škola? Strednú školu väčšina rodičov zvláda, ale štúdium na vysokej škole je už finančne náročnejšie. Pri našom životnom tempe sa zabúdame zaoberať práve budúcnosťou a finančným zabezpečením svojho dieťaťa. A na to by sme už mali myslieť od jeho narodenia, aby sme mu dokázali nahromadiť dostatočný štartovací balíček.

Je to pritom také jednoduché. Stačí sa iba rozhodnúť a vybrať si sporiace produkty, investičné produkty, kde sa rodič rozhodne aké voľné zdroje môže investovať do podielových fondov, alebo ako skúsenejší investor aj do cenných papierov s cieľom zabezpečiť sa počas doby, na ktorú sa rozhodol investovať.

Veľmi dôležité je tiež finančné zabezpečenie dieťaťa, keby malo trvalo poškodené zdravie, a to poistením trvalej invalidity dieťaťa. Alebo poistenie úrazov, hospitalizáciu v dôsledku úrazu a choroby. Rodičia môžu v investičných životných produktoch súčasne s poistením nasporiť po malých čiastkach určitú sumu do osemnásteho alebo dvadsiateho piateho roku dieťaťa.

Vzdelanie niečo stojí

Azda najlepšou investíciou je vynaloženie peňazí na vzdelanie detí. Samozrejme, že pokiaľ chceme, aby dieťa dosiahlo čo najvyššie vzdelanie, musíme rátať aj s vyššími nákladmi na školné a životné potreby počas štúdia. Pritom podstatnú časť nákladov na štúdium môžete financovať aj z nasporených úspor pre dieťa.

Rozdiel v cenách za štúdium na slovenských vysokých školách je viac ako dvetisíc eur. Zistil to internetový portál Študentské financie v prieskume verejných a štátnych vysokých škôl. Podľa portálu najdrahšie vyjde prváka na vysokej škole štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Ročné výdavky na tejto škole vyšli na 2 125 eur.

Univerzitou s druhými najnižšími výdavkami študentov je Prešovská univerzita v Prešove, ktorá ročne študenta vyjde na 1134 eur.

Do nákladov sme započítali ubytovanie na internáte, cestovné výdavky aj stravu v univerzitnej jedálni, ako aj poplatok za prijímacie konanie či vydanie študentského preukazu.

Plánovaním predídete dlhom

Sumár nákladov je zrejmý. Päť rokov štúdia vyjde rodiča minimálne na 10-tisíc eur, čo nie je malá čiastka. Je to však najlepšia investícia pre vaše dieťa. Samozrejme, že vysoká škola už dnes nie je pre každého, pretože v mnohých rodinách tie príjmy nedosahujú ani 600 eur. Riešením na poslednú chvíľu sa rodina dostáva do finančných problémov. Potom sú rodičia nútení na štúdium svojho dieťaťa si požičať. Plánovanie vopred vám poskytne dostatok času na sporenie pre vaše dieťa po malých čiastkach a zabezpečíte dostatočnú finančnú rezervu pre vaše dieťa.

Mária Korcová

Zaoberá sa životným poistením, servisom a investíciami.

Viac od autora →