Zákony sú tu pre všetkých ľudí

Tí, ktorí sa učia  zákony čítať a pochopiť, majú väčšiu šancu sa mať v živote lepšie, ako tí, ktorí si myslia, že zákony nie sú pre nich a ignorujú ich a iba čakajú, ako to dopadne, píše v najnovšom blogu regionálny riaditeľ Salve Miroslav Kykloš.

Súčasná generácia žije veľmi rýchlu dobu a svet sa od nežnej revolúcie v roku 1989 veľmi zmenil. Pravidlá, ktoré platili roky sa denne menia a človek buď pochopí princíp, alebo tieto pravidlá odmieta, čo sa veľmi rýchlo obráti proti nemu.

Nespoliehajte sa na dôveru

Avšak základné pravidlo. ktoré platí stále je, že všetko, čo človek žiada od akejkoľvek inštitúcie musí byť písomnou formou a je potrebné mať doklad o doručení a prevzatí.

Z vlastnej praxe môžem potvrdiť, že naivita a dôverčivosť ľudí spôsobuje veľmi veľa problémov v živote . Ľudia veria, že čo sa im povie je pravda a vôbec neriešia, že nikde to nie je napísané. Na jednej strane sa nezaujímajú o svoje práva a povinnosti a na druhej sa bránia jedinému spôsobu riešenia svojich oprávnených požiadaviek. Boja sa bojovať za svoje práva a hlavne boja sa  podpísať pod svoje názory a domáhať sa svojich práv.

Treba si uvedomiť, že ak čosi žiadate musí to mať písomnú formu a ak nie ste stotožnený s odpoveďou tak máte právo podať odvolanie. Musíte tiež vedieť, akú štruktúru by malo obsahovať odvolanie a hlavne, kde sa máte domáhať svojich práv.

Ísť s dobou

Skutočnosť je v praxi iná. Ľudia podceňujú pravidlá. Majú tendenciu na všetko nadávať a obviňovať všetkých a všetko , len nechcú pochopiť, že sami môžu rozhodnúť o svojom živote. Človek sa musí celý život učiť a ísť s dobou. Nie je to tak dávno, keď sa posielali listy písané na písacom stroji. Ak v súčasnosti nájdete list napísaný klasickým písacím strojom je to unikát Keď som nastúpil do práce a mesto kúpilo 2 počítače, tak sa ich každý bál a v súčasnosti, ak niekto nevie obsluhovať počítač, tak je pomaly považovaný za podivína a čudáka.

Odkedy som skončil školu a nastúpil do práce, tak som bol aj vo výrobe aj ako THP potom som 12 rokov robil úradníka.

Istoty? Verím sebe

Od roku 2002 podnikám a učím sa podnikateľsky myslieť. Keď som pred niekoľkými rokmi počul otázku od svojej mamy, že prečo som z istoty išiel do neistoty, tak som pochopil, ako ľudia rozmýšľajú. Uvedomil som si, prečo majú radi takzvané istoty.

Najväčšia istota je, že verím sebe, verím čo dokážem a len ja rozhodnem, aký život budem žiť ja a moja rodina. Rozdiel medzi podnikateľom a zamestnancom je hlavne v slobode. Sloboda neznamená, že si robím, čo chcem, ale znamená hlavne sebadisciplínu a o zodpovednosť voči sebe a svojej rodine. Na druhej strane je to obrovská výhoda. Ak človek podniká nikdy nedostane výpoveď zo zamestnania. Prečo taká istota?

Poznáte niekoho, kto sám seba vyhodí z práce?

Za dobu odkedy podnikám som taktiež pochopil, že zákony sú schvaľované pre všetkých ľudí na Slovensku. Tí, čo sa ich učia čítať a pochopiť, majú väčšiu šancu sa mať v živote lepšia, ako tí, ktorí si myslia, že zákony nie sú pre nich a ignorujú ich a len čakajú, ako to dopadne. Taktiež zákony majú svoje pravidlá a musíte len pochopiť ako sa čítajú.

Ak chcete aj vy život plný istôt, kliknite SEM