Zlý dátum splatnosti ich takmer pripravil o dom. Čo robiť, aby sa to nestalo aj Vám

Zlé nastavenie dátumu splátky má dopad na omeškanie a problém je na svete, píše pre salve.sk špecialistka Mária Chrastinová.

Mladá rodina s malým dieťaťom sa rozhodla v roku 2013, že si zrekonštruujú svoj rodinný dom. Keďže nemali našetrenú finančnú hotovosť, oslovili finančného sprostredkovateľa, aby im pomohol vybaviť úver v banke.  Manželom banka peniaze poskytla. 

Mladá rodina ale aj sprostredkovateľ  boli spokojní. Až na jednu maličkosť, ktorá im vyrobila veľký problém.

Dátum splatnosti je dôležitý

Finančný sprostredkovateľ pri vypisovaní žiadosti o úver podcenil otázku - “ Dátum splátky”. Nezisťoval u klienta, kedy im  je reálne pripísaná mzda na osobný účet, aby podľa toho nastavil dátum splátky. 

Dátum splátky im nastavil na 9. deň v mesiaci a nie na 15., kedy im bola mzda reálne pripísaná na osobný účet. Poviete si, no a čo?

A to ešte nie je všetko. Jedno príslovie hovorí - nešťastie nechodí po lese, ale po ľuďoch.  Vážne im ochorelo dieťa a rodičia zápasili v nemocnici o jeho život. Ich prioritou bolo jeho zdravie.

Popri týchto rodinných problémoch zabudli na mesačné splátky za úver. Nezaplatili tri mesačné splátky v dohodnutom termíne a vôbec nereagovali na upomienky ani na telefonické výzvy z banky. 

A tak sa radosť z modernizácie rodinného domu zmenila na nočnú moru.

Aby sa nestalo, že Vám už nik nepožičia

Prečo? Banka im spoplatnila úver. Čo to pre nich znamená? Okamžité splatenie úveru, ináč im hrozí zriadenie exekučného záložného práva na založenú nehnuteľnosť.

Zlé nastavenie dátumu splátky má dopad na omeškanie, ktoré bolo u klienta  vykazované mesačne od poskytnutia úveru. Omeškanie sa mesačne prenáša aj do úverového registra a klient bol mesiac čo mesiac v omeškaní so splátkou 7 dní.  Tri po sebe nezaplatené dohodnuté mesačné splátky v tomto roku sa taktiež automaticky preniesli do úverového registra. Teraz už úver štandardne splácajú, ale to už nemá dopad na rozhodnutie banky o spoplatnení úveru.

Pre rodinu je daná situácia neriešiteľná. Úverový register vykazuje omeškanie viac ako tri roky, a tak klientovi pre zlú platobnú disciplínu nepožičia žiadna banka peniaze.  

Ako postupovať pri riešení daného prípadu?

Ak už došlo k nesprávnemu nastaveniu dátumu splátky úveru, či už zo strany finančného sprostredkovateľa alebo poradcu v banke, je potrebné požiadať banku o zmenu zmluvných podmienok a zmeniť dátum splátky. Za uvedený úkon si banky v zmysle sadzobníka poplatkov inkasujú poplatok. Štandardne sa tento poplatok pohybuje okolo 150 eur. Zmena dátumu splátky Vám však zabezpečí pravidelné splácanie úveru v dohodnutom termíne.

Ak sa vyskytnú v rodine problémy, ktoré majú vplyv na splácanie úveru napr. choroba, strata zamestnania, je potrebné okamžite navštíviť financujúcu banku a dohodnúť si s ňou postup riešenia napr. odklad splátky istiny  na 6 mesiacov. Každá banka ocení Váš prístup k riešeniu daného problému a bude hľadať riešenia k spokojnosti obidvoch strán.

Mária Chrastinová

Najčastejšie rieši klientom bývanie cez hypotéky a znižuje im mesačné splátky na existujúcich formou refinancovania.

Viac od autora →