Zoznam obchodných partnerov Salve Finance, s.r.o.

Zoznam finančných inštitúcií

 

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava, IČO: 36854150

OTP Bank Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06, Bratislava, IČO: 00686930

UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47251336

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava, IČO: 31320155

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31351026

 

AEGON Životná poisťovňa, a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35979356

AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného štátu, Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36868396

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700

ČSOB Poisťovňa, a.s., Žiškova 11, 81101 Bratislava, IČO: 31325416

Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545

Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441

Uniqa poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO: 00653501

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051

Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31383408

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332

Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47236060

AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 811 0608 Bratislava, IČO: 35968079

AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 811 0608 Bratislava, IČO: 36857521

Generali Poisťovňa, a.s. odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 Košice, IČO: 50013602

 

Arca Brokerage House, o.c.p., a.s., Plynárenská 7/A, 824 6308 Bratislava, IČO: 35871211

European Investment Centre, o.c.p., a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 36864633

AXA d.s.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35903821

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35901624

AEGON d.s.s, a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35902612

AXA ASSISTANCE, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, IČO: 25695215

AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35977540

AXA Investiční společnost, a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČO: 64579018